El museu de Granollers

Una joia de l’ornitologia: la Historia Naturalis de Avibus, de Johannes Jonstonus (1657) ha estat digitalitzada pel Museu de Ciències naturals de Granollers. http://www.museugranollersciencies.org/