Agnès Amblàs Casals - Xot (Otus scops)
NOM: Agnès Amblàs Casals
PAÍS: Espanya
XARXES SOCIALS: http://facebook.com/icra.amblascasals
TÍTOL: Xot (Otus scops)
TÈCNICA: Pastels sobre paper
ANY: 2013
DESCRIPCIÓ: Xot anomenat Muixi, procedent del centre de recuperació de fauna dels Aiguamolls de l'empordà.
CATEGORIA: Estudiant
WIKIMEDIA COMMONS:Si