Cati Artigues - Cullerot (Anas clypeata)NOM: Cati Artigues
PAÍS: España
XARXES SOCIALS: https://www.facebook.com/profile.php?id=1314758653
TÍTOL: Cullerot (Anas clypeata)
TÈCNICA: Acuarela
ANY: 2013
DESCRIPCIÓ: Il·lustració per a la identificació de mascle adult de cullerot (Anas clypeata)
CATEGORIA: Professional
WIKIMEDIA COMMONS: No