Suricata suricatta - Berta Planas Oró

NAME: Berta Planas Oró
WEB: www.behance.net/bertaplanas
COUNTRY: Espanya
SOCIAL MEDIA: facebook
TITLE: Suricata suricatta
TECHNIQUE: Llàpis de color i tècniques digitals
YEAR: 2015
PUBLISHED: No
DESCRIPTION: La Suricata és un mamífer de la família de les mangostes, que habita al desert de Kalahari (Botswana) i Sud-Àfrica. Viu en clans de 10 a 30 membres i té una mitjana de vida de 12 a 14 anys.
La mitjana de pes està entre els 730 i 710 grams. El cos i les potes d'aquesta espècie són llargs i esvelts, amb una longitud conjunta del cap i del cos que varia entre 25 i 35 cm. La cua és prima i estilitzada i mesura entre 17,5 i 25 centímetres i, a diferència d'altres espècies de mangosta, no és massa peluda.
CATEGORY: Estudiant
WIKIMEDIA COMMONS: No