ZENG, Gang - Cyprinus Carpio (Carp)

Name: ZENG, Gang
Web: https://weibo.com/u/7717981015

Redes sociales: https://weibo.com/u/7717981015

Country: China


Title: Cyprinus Carpio (Carp)
Specie: Cyprinus Carpio (Carp)

Descripción: Cyprinus Carpio es la especie común de un Carpo. Se puede encontrar en la mayoría de las masas de agua y es la especie más distribuida del género Cyprinid en China. China tiene una larga historia de cría, y muchos troncos endémicos y peces ornamentales se han criado artificialmente, incluyendo lo "koi" que conocemos. Al mismo tiempo, la carpa no es solo un pez, sino también un portador de los 5.000 años de patrimonio cultural de China. Su historia histórica se remonta a la dinastía Shang (1600-1046 a. C.), después de miles de años de bautismo cultural, la carpa se ha convertido durante mucho tiempo en un objeto espiritual que afecta las vidas de los chinos y es la encarnación del bello significado de la riqueza, la suspicacia y la suerte.

CAT/

Descripció: Cyprinus Carpio és una espècie comuna d'un Carp. Es pot trobar en la majoria de les masses d'aigua i és l'espècie més distribuïda del gènere Cyprinid a la Xina. la Xina té una llarga història de cria, i moltes soques endèmiques i peixos ornamentals s'han criat artificialment, incloent el "koi" que coneixem. Al mateix temps, la carpa no és només un peix, sinó també un portador dels 5.000 anys de patrimoni cultural de la Xina. La seva història històrica es remunta a la dinastia Shang (1600-1046 aC), després de milers d'anys de baptisme cultural, la carpa s'ha convertit durant molt de temps en un objecte espiritual que afecta les vides dels xinesos i és l'encarnació del bell significat de la riquesa, l'auspicàcia i la sort.

ENG/

Description: Cyprinus Carpio is the commun specie of a Carp. You can found it in most water bodies and is the most widely distributed species of the genus Cyprinid in China. China has a long history of rearing, and many endemic strains and ornamental fish have been artificially bred, including the "koi" we know as it. At the same time, carp is not only a fish, but also a carrier of China's 5,000 years of cultural heritage. Its historical history can be traced back to the Shang Dynasty (1600-1046 BC), after thousands of years of cultural baptism, the carp has long become a spiritual object that affects the lives of Chinese and is the embodiment of the beautiful meaning of wealth, auspiciousness, and luck.


EUS/

Deskribapena: Cyprinus Carpio karpo baten espezie arrunta da.  Ur masa gehienetan aurki daiteke, eta Cyprinid generoko espezierik banatuena da Txinan.  Txinak hazkuntzaren historia luzea du, eta enbor endemiko eta arrain apaingarri asko artifizialki hazi dira, ezagutzen dugun "koia" barne.  Aldi berean, karpa ez da arrain hutsa, Txinako kultur ondarearen 5.000 urteen ezaugarria ere baita.  Haren historia Shang dinastiara iristen da (1600-1046 K. a. C.); izan ere, karpa objektu espiritual bihurtu da denbora luzez, txinatarren bizitzetan eraginez eta aberastasun, mesfidantza eta zortearen esanahi ederra irudikatuz.

Category: Nature illustration

Technique: Digital painting
Size: 420*297mm (300dpi)
Year: 2021