Tiago Oliveira - Sunfish (Mola mola) life cycle - infographics

Nombre y apellidos: Tiago Oliveira

Redes sociales: https://www.instagram.com/artia.go

País: Portugal 

Título: Sunfish (Mola mola) life cycle – infographics - Mola Mola , Atlantic

Descripción: The ocean sunfish (Mola mola) is a bony fish species belonging to the Molidae family. It is the heaviest bony fish in the world and can reach up to 2.3 tons. The lifespan of the ocean sunfish is currently unknown, particularly the time they spend in the juvenile stage. The reproductive behaviors of ocean sunfish are not well known, but they reproduce via broadcast spawning, where females release eggs and males release sperm into the water column at the same time. Ocean sunfish are known as one of the most fertile bony fish in the world were a female ocean sunfish produce more eggs than any other vertebrate. They can release as many as 300 millions eggs (≈1,3 mm) at a time and spawn several times throughout their lifetimes. And this species is noted for one of the most impressive transformations in size in the animal kingdom.

CAT/

Descripció: El peix lluna (Mola mola), és un peix ossi pertanyent a la família Molidae. És el peix ossi més pesat del món i pot arribar a pesar 2,3 tones. Actualment, es desconeix l'esperança de vida a l'oceà, particularment el temps que passen a l'etapa juvenil. Els comportaments reproductius del peix lluna tampoc no es coneixen bé, se sap que es reprodueixen a través de la posta a l'aire, on les femelles alliberen ous i els mascles alliberen esperma a la columna d'aigua alhora. Una femella de peix lluna produeix més ous que qualsevol altre vertebrat arribant a alliberar fins a 300 milions d'ous alhora i desovar diverses vegades al llarg de la seva vida. La mida mitjana d'un d'aquests ous és de poc més d'1 mm, per això aquesta espècie destaca per experimentar un dels creixements més impressionants del regne animal.


Categoría: Ilustración científica

Técnica: Digital Illustration
Inteligencia artificial: No
Tamaño: 1191×1684
Año: 2022