Ramon Poblet Borràs - Tyrannotitan chubutensis. Vista interna/externa.

Nombre y apellidos: Ramon Poblet Borràs

País: Espanya

Web: https://www.pocpaper.com

Redes sociales: https://www.instagram.com/pocpaper/

Título de la obra: Tyrannotitan chubutensis. Vista interna/externa.

Especie o elemento: Tyrannotitan chubutensis.

Categoría: Ilustración científica

Técnicas utilizadas: Digital y acuarela.

Inteligencia artificial: No. –

Tamaño: A4. 30ppi

Año de creación: 2024

Descripción: El Tyrannotitan (Tyrannotitan chubutensis) fou descobert per Leandro Canessa el 1995 a la província de Chubut, Argentina, i descrit per Fernando Novas el 2005. Representant dels teròpodes carcarodontosàurids que visqué a mitjans del Cretaci fa aproximadament 116 milions d'anys en el que avui dia és Sud-Amèrica.

Vista de l'esquelet (fig.1) i aparença externa (fig.2). Es remarca la presència del pubis (en groc) orientat cap endavant, tret característic d'una pelvis de saurísqui, a diferència dels ornitísquis, en el s quals el pubis està orientat cap endarrera. Característiques bàsiques dels teròpodes són la presència de 3 dits a les mans i als peus, braços curts i cap gran. Està confirmada la relació depredador-presa entre el Tyrannotitan i el Patagotitan per la descoberta de restes fòssils de dents del primer al costat d'un Patagotitan.

Fig.1 realitzada amb tècnica digital i fig.2 realitzada amb aquarel·la.

El Tyrannotitan (Tyrannotitan chubutensis) fue descubierto por Leandro Canessa el 1995 en la provincia de Chubut, Argentina, y descrito por Fernando Novas el 2005. Representante de los terópodos carcarodontosáuridos que vivio a medianos del Cretácico hace aproximadament 116 millones de años en lo que hoy día es Sud-Amèrica.

Vista del esqueleto (fig.1) y apariencia externa (fig.2). Se remarca la presencia del púbis (en amarillo) orientado hacia delante, rasgo característico de una pelvis de saurísquio, a diferencia de los ornitísquios, en los que el pubis estaba orientado hacia atrás. Características básicas de los terópodos son la presencia de 3 dedos en las manos y en los pies, brazos cortos y cabeza grande. Está confirmada la relación depredador-presa entre el Tyrannotitan i el Patagotitan por el descubrimiento de restos fósiles de dientes del primero al lado de un Patagotitan.

Fig.1 realizada con técnica digital y fig.2 realizada en acuarela.